Курс automata network к рублю

Ví lưu trữ & sàn giao dịch đồng ATA

Hướng dẫn lưu trữ đồng ATA trên Coin98 Wallet

ATA là token ERC-20 nên các bạn có thể lưu trữ nó trên Coin98 Wallet với các thao tác đơn giản sau:

 • Bước 1: Tại giao diện chính, chọn Receive (Nhận).
 • Bước 2: Nhập ATA vào ô tìm kiếm.
 • Bước 3: Sao chép địa chỉ ví ATA và gửi ATA token vào địa chỉ này.

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết cách sử dụng các chức năng trên Coin98 Wallet tại đây.

Giao dịch đồng ATA trên ví Coin98 Wallet

Các bạn có thể trade ATA token trực tiếp trên Coin98 Mobile Wallet với Uniswap khi dự án list sàn.

Bước 1: Tại màn hình chính của Coin98 Wallet, anh em chọn SWAP.

Bước 2: Chọn vào Uniswap.

Bước 3: Chọn token để giao dịch và điền các thông số cần thiết cho giao dịch:

 • Lựa chọn token từ list. Với các token mới và chưa hiển thị trên Coin98 Wallet, các bạn có thể dán contract vào và giao dịch như bình thường.
 • $ATA contract: Updating…
 • Điền số lượng token các bạn muốn swap.

Bước 4: Điều chỉnh gas và trượt giá (slippage) theo nhu cầu.

Bước 5: Duyệt giao dịch (approve) và hoàn thành giao dịch.

Điểm nổi bật của Automata Network (ATA)

Mempool là khu vực chờ đợi cho các giao dịch trước khi chúng được chọn để chuyển sang khối tiếp theo. Trong Ethereum và các mạng sao chép kiến trúc của Ethereum, mempool được sử dụng để cung cấp cho các thợ đào cơ hội chọn các giao dịch trả tiền cao nhất để xử lý trước.

Ví dụ,

Alice muốn mua Token A trên AMM. Một người khai thác nhìn thấy giao dịch của Alice có thể tạo hai trong số các giao dịch của họ và chèn vào trước và sau giao dịch của Alice (“sandwiching” attack).

Giao dịch đầu tiên của người khai thác mua Token A, sẽ đẩy giá lên cho giao dịch của Alice, và sau đó giao dịch thứ ba là giao dịch của người khai thác để bán Token A (hiện tại với giá cao hơn) với lợi nhuận.

Giải pháp của Automata Network là cung cấp một dịch vụ nhập và xuất các giao dịch theo một thứ tự xác định từ đó giảm thiểu tác động của MEV gây ra.

Ngoài ra, dự án cũng cung cấp một giải pháp off-chain voting governance, gọi là Witness, tính năng này dành cho những voter không muốn tiết lộ danh tính của mình trong khi tham gia quản trị không tốn phí.

Chainhook¶

This feature enables calling of the on-chain contract which was registered at proposal creation. Note this is still in beta so it’s only enabled for currently. Each voting option can be followed with a chainhook or, you can create a chainhook by:

 • Clicking on Add Chainhook followed by the option field
 • Choose the smart contract language for your Chainhook
 • Fill in the contract address where your Chainhook will take effect
 • Fill in the function name
 • Add arguments for your callback function
 • Each argument is paired with the type and the value field
 • Currently only are supported as argument types
 • Follow the example for input value by hovering above the value field

For Project Owners¶

Project owners can create a workspace for hosting proposals. Project teams or community members can then proceed to create proposals. Currently the metadata is stored on the testnet of Automata Network. Connect to the testnet to create workspaces or propsals.

Adding the Automata Network testnet to your network

Add the Automata Network to your existing network using the following details:

Field Value
Network Name Automata Network
New RPC URL https://rpc.ata.network/
Chain ID 86
Currency Symbol ATA

The option to add network can be found by clicking on:

Profile Picture >> Settings >> Networks >> Add Network

or:

Network name >> Custom RPC

Connecting Your Metamask Wallet

If you see Connect wallet or Not connected show up in your MetaMask, this means that you are not connected!

You can follow these steps to connect your wallet:

 • Click on Connect wallet at the top right corner
 • Click on MetaMask
 • Select the account you wish to connect with MetaMask
 • Connect your account

Creating a workspace

You can create a workspace from the landing page Witness.

Tips

Before creating a workspace for your token, please ensure the following:

 • Your MetaMask wallet is connected to Automata Network
 • Your account has the necessary ATA tokens

If you do not have the necessary tokens, please refer to .

Once ready, you can create a workspace by:

 • Clicking on Create
 • Choose the correct blockchain network for your workspace
 • Fill in your workspace name
 • Fill in your workspace specifications
 • Enter your token contract hash
 • Click on Create

Creating a new proposal

Head over to the workspace of a project you’re interested in creating a proposal for. If the workspace has not been created yet, refer to .

Tips

Before creating a proposal, please ensure that:

 • Your MetaMask wallet is connected to Automata Network
 • Your account has the necessary ATA tokens

If you do not have the necessary tokens, you can refer to .

Once ready, you can create a proposal by:

 • Clicking on New Proposal
 • Fill in your proposal title
 • Fill in content for your proposal
 • Add / Edit / Remove your voting options
 • Select the start and end date
 • Click on Publish

Thông tin đồng Automata Network (ATA)

Key Metrics ATA

 • Token Name: ATA Token.
 • Ticker: ATA.
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC20.
 • Contract: Updating…
 • Token type: Utility + governance
 • Total Supply: 1,000,000,000 ATA
 • Circulating Supply: 172,252,000 ATA (khi listing Binance)

ATA Token Allocation

 • Protocol Reserve: 35%
 • Ecosystem and Dev Community: 30%
 • Team: 15%
 • Strategic Sale: 6%
 • Seed Sale: 5%
 • Strategic Partners and Advisors: 5%
 • Binance Launchpool: 4%

ATA Token Sale

 • Automata Network đã hoàn thành gọi vốn được 1M USD trong Seed Round, dẫn đầu bởi một số VCs như Alameda, KR1, Divergence, IOSG. Giá token được bán 0.02$/ATA.
 • Automata Network tiếp tục hoàn thành gọi vốn được 2.4M USD trong Strategic Round với sự tham gia của một số VCs như KR1, Jump Trading and IOSG Ventures. Giá token được bán 0.04$/ATA.

ATA Binance Launchpool

Thông tin cơ bản ATA Binance Launchpool:

 • Launchpool token reward: 40,000,000 ATA (4% token supply).
 • Thời gian farming: 02/06/2021 07:00h đến 02/07/2021 07:00h.
 • Yêu cầu: Không có giới hạn trên và không yêu cầu KYC.

Các pool được hỗ trợ để farm ATA:

 • Stake BNB: 28,000,000 ATA (70%).
 • Stake BUSD: 4,000,000 ATA (10%).
 • Stake DOT: 8,000,000 ATA (20%).

Phân phối ATA hàng ngày trong các pool:

 • Từ 7h ngày 02/06/2021 đến 7h ngày 07/06/2021: Phần thưởng staking hàng ngày là 4,000,000 ATA.
 • Từ 7h ngày 07/06/2021 đến 7h ngày 02/07/2021: Phần thưởng hàng ngày là 800,000 ATA.

Các bước tham gia Launchpool trên Binance để nhận đồng ATA:

Bước 1: Đăng nhập Binance và truy cập vào mục “Launchpad”.

Tất nhiên là anh em cần một tài khoản trên sàn Binance để thực hiện việc này, xem hướng dẫn chi tiết cách tạo tài khoản và sử dụng các tính năng trên sàn Binance tại đây.

Bước 2: Chuẩn bị sẵn 1 trong các token như BNB, BUSD, DOT để staking. Chọn Pool rồi nhập số lượng để staking.

ATA được phân phổ theo biểu đồ bên dưới:

ATA Token Use Case

Có thể sử dụng đồng ATA để:

 • Governance: ATA token holder có thể tạo và bỏ phiếu cho các proposal. Nội dung của Proposal bao gồm: tính năng nền tảng, thông số mạng,…
 • Mining rewards: Compute và storage miners kiếm được ATA token bằng cách chạy các ứng dụng và thực hiện các giao dịch cho người dùng trên mạng.
 • Protocol fees: Người dùng trả cho miners cho các công việc lưu trữ và tính toán.
 • Geode allocation: Người dùng có thể liên kết ATA token để tham gia đấu giá Geode.

Appendix¶

Setting up MetaMask

MetaMask is a cryptocurrency wallet used to interact with the Ethereum blockchain. As it is required when using Automata Network, you can install the extension via the official download page here, or simply add the extension for your browser using the links below:

 • Chrome
 • Firefox
 • Brave
 • Edge

Getting tokens

Getting ERC20 tokens (Ethereum Kovan Network)

To get your tokens, head over to our faucet at https://faucet.ata.network/.

Copy the address of your account in MetaMask by clicking on ‘Copy to Clipboard’ and then paste the address into the input field for your desired token. Click Submit.

When receiving ERC-20 tokens, the relevant contract hash can be found right next to the words «Ethereum Kovan Network». You can copy this by clicking on the Copy button next to it.

Getting BEP20 tokens in the Binance Smart Chain test network

To get tokens in the BSC test network, you can search for the contract address using https://testnet.bscscan.com/. Use the faucet https://testnet.venus.io/faucet or https://testnet.binance.org/faucet-smart to get tokens.

Supported Chain Info

Field Value
Network Name BSC mainnet
New RPC URL https://bsc-dataseed1.defibit.io/
Chain ID 56
Field Value
Network Name BSC testnet
New RPC URL https://data-seed-prebsc-1-s1.binance.org:8545/
Chain ID 97
Field Value
Network Name Plasm Dusty testnet
New RPC URL https://rpc.dusty.plasmnet.io:8545/
Chain ID 80
Field Value
Network Name Clover testnet
New RPC URL https://rpc.clover.finance/
Chain ID 1023
Field Value
Network Name Dawinia Pangolin testnet
New RPC URL https://pangolin-rpc.darwinia.network/
Chain ID 43
Field Value
Network Name Moonbase Alpha testnet
New RPC URL https://rpc.testnet.moonbeam.network/
Chain ID 1287
Field Value
Network Name Polygon
New RPC URL https://rpc-mainnet.matic.network
Chain ID 137
Field Value
Network Name Avalanche
New RPC URL https://api.avax.network/ext/bc/C/rpc
Chain ID 43114

Ethereum Mainnet and Kovan Testnet are not listed here since they are natively supported by Metamask

Get supported by Witness

We are open to onboard any EVM networks as our first batch of supported networks by Witness. The following details are required for us to complete the onboarding. The integration only involves small changes in Witness on our side.

 • Chain ID
 • JSON-RPC URL
 • Blockchain Explorer URL (optional)
 • Faucet (for testnet)

For Users¶

First, choose the blockchain network that you wish to connect to. Then search for the project in the Search bar. Look for the proposal that you are interested in voting for.

Attention

Before voting, please ensure that:

 • Your MetaMask wallet is connected to the corresponding network you are voting in. You can get necessary info about the blockchains we support and follow these to add to your MetaMask wallet
 • Your account has the necessary number of ERC20/BEP20 tokens to qualify for the vote as specified by the block height in the snapshot.

Note

If you wish to get tokens for the testnet, please refer to the section for more information

Once you have obtained tokens, you can participate in the vote by clicking on your option of choice. Currently, we are calculating the token balance for each voter based on the block height that each proposal mandates.

The results of vote can be seen after the vote has concluded and finazlied.

For Private Proposals: Only the final winning option will be shown

For Medium Proposals: The number of votes for each option will be shown.

For Public Proposals: The voter information will be transparent to the public.